B og C kullet

B-kullet og C-kullet har ca en ukes mellomrom. I B-kullet finner vi kun Bestla som er datter av Mimosa og O`Malley I C-kullet har vi Cocidius, Cuda og Condatis som er barn av Enya og O`Malley. Bestla var født 01/07-2019 og C-kullet var født 09/07-2019.

NO* Skarvens Bestla: Jente RAG a 03 - blir i oppdrettet

NO* Skarvens Cocidius: Gutt RAG a 03 - solgt

NO* Skarvens Cuda: Jente RAG a 04 - blir i oppdrettet

NO* Skarvens Condatis, Gutt RAG n 03 - solgt

Kull B:

Mor: NO*Fagerlies Mimosa

Far: DK* Nordhaven`s O`Malley

Stamtavle:

Pedigree/Stamtavle

Kull C:

Mor: S* Admires Enya of Fagerlis

Far: DK* Nordhaven`s O`Malley

Stamtavle:

Pedigree/Stamtavle

© 2023 by Anton's Animal Kingdom. Proudly created with Wix.com